605 651 577

Umów wizytę telefonicznie

Lokalizacja

ul. Gościniec 166 lok/u1
05-077 Warszawa

605 651 577

Umów wizytę telefonicznie

Napisz do nas

wynikichirurgia@gmail.com

Przygotowanie pacjenta do pełnego badania ortopedycznego

Niezbędne czynności:

Z
Pacjent powinien być na czczo (8h bez spożywania pokarmu i 1-2h bez pobierania wody).
Z

Właściciel powinien przygotować i przynieść na konsultacje pełną dokumentacje  medyczną pacjenta (np. opis wcześniejszych badań, wyniki badań diagnostycznych itp.). Zachęcamy właścicieli do przynoszenia nagrań swoich podopiecznych na których wykazują nietypowe zachowanie/postawę/poruszanie się.

Z

W dniu badania właściciel powinien posiadać aktualny (wykonany nie dłużej niż miesiąc wcześniej) wynik badania krwi pacjenta (najlepiej profil rozszerzony czyli morfologia i rozszerzona biochemia). Dodatkowo w przypadku zwierząt starszych (powyżej 8 roku życia) lub zwierząt z chorobą serca, wymagane jest aktualne badanie echokardiograficzne.

Badanie ortopedyczne jest badaniem złożonym z kilku etapów:

Z

Wywiad z właścicielem

Z

Badanie w ruchu

Z

Badanie kliniczne w gabinecie

Z

Badanie w znieczuleniu

Z

Badanie rentgenowskie

Pierwsze trzy etapy przeprowadzane są przy właścicielu. Następnie pacjent jest znieczulany i zabierany na dalszą diagnostykę w znieczuleniu. Odbiór pacjenta następuje wtedy kiedy zwierzę wybudzi się ze znieczulenia i będzie gotowe do wyjścia o własnych siłach do domu. Najczęściej pacjenci są odbierani w godzinach popołudniowych. Wtedy przekazywany jest właścicielowi opis badania i dalsze zalecenia.

Zakres usług

Zapewniamy fachową pomoc w zakresie chirurgii i ortopedii.

Chirurgia tkanek miękkich

Chirurgia ortopedyczna

Artroskopia

Badania ortopedyczne